Tekst i forbindelse med opmåling på Ullerupgård i 1883
Se også Kort.