Afskrift fra Hoverireglement for Ullerupgård 1770
Hartkorn 66 tdr. - 1 Skæppe - 1 fjrdk. - 1 alb.

Kongetiende 20 tdr. - Sennels halvdelen, kirketiende 40 tdr.
Hillerslev sogns kirketiende, 66 tdr.
Kåstrup sogns kirketiende, 18 tdr.

Rugsæd 295 tdr. (omtakseres til besåede og ubesåede)
Indemarken består af 13 års indtægter. Tages i 6 år, og hvile i 7 år.

Haverland (besåede og ubesåede, omlægges til 143 tdr. Tages 3 til 4 år, efter 12 til 16 års hvile (alene til Havresæd)

Avl: Hø 100 læs af 32 Lispund. Korn 520 læs af 3 traver.

Det underliggende Bøndergods er 407 tdr., 5 skæppe., 1 fjk., 1 alb. Ager og Eng. Derpå bor 93 Bønder, og 66 Husmænd.
51 af Bønderne forretter Hoveri, mens de øvrige er fritaget, imod Pengeafgift.

Af Reglementet nævnes:
Branddam ved Ullerupgaard, renses og føres dynd af, hver sjete år eller længst hver ottende år, når tør Sommer indtræffer, ske i ledig tid, og kan gøres på en ½ dag, med tvende Vogne, og tvende folk ved hver Vogn for "Plougen".
Får og Lam vaskes 4 gange om Året, klippes 2 gange årlig, (Mandskab dertil)
Der er 20 Plove inden for Hoveriet, deraf skal de 7 mønne den nordre Hus, 7 den søndre Hus, og den store Lade.
Med Plove menes nok de som gør spænddage (mødedage)

Efter Forordningen, dateret Christiansborg Slot, 6te Maj 1769
Forfattet og underskrevet 18 Juli 1770
Lars Toft Propritær


Denne afskrift er foretaget af Jens Slot Odgård i Rigsarkivet 1950, velvilligt overladt Viggo Oddershede, Gl. Ullerupgård 27/6-1959.


Kopi af forside, samt afskrift.