Tilbage til forsiden
Ekstrakt af justitsprotokol for Hillerslev og Hundborg Herreder 1690 - 1699
Indberetning fra hovedgården 1768 Fra Lars Toft til amtmand Hauch
Hoverireglement for Ullerupgård 1770
Kort over Ullerupgård i 1883
Opmåling på Ullerupgård i 1883
Sennels sogn i 1896
Pantobligation 1918
Flere dokumenter vedrørende  Ullerupgård