Ullerupgårds skifteprotokol 1713-1787
Protokol er venligst udlånt af John Toft Kristensen

( protokollen en del ødelagt, hvorfor noget af teksten er gået tabt)

Skiftebrev efter Niels Hvads Hustrue i Sennels

Thomas Thombsen til Nørre Ullerupgaard Kongl. Maists bestaltne Oberst Lientenant af Dragonerne som Rette Skifteforvalter indfandt sig den 29 May 1741 udi Sennels Sogn og bye for at holde Skifte og deeling efter Niels Christensen Hvads afdøde Sl. Hustrue Sophie LauritzDaattr der havde efterladt sig 7 børn Nemlig 3 Sønner og 4 Døttere

Een Daatter Navnl. Maren Niels Daatter 24 aar
den anden Anne Niels Daatter 23 aar
den tredie Else Niels Daatter 21 aar
den fierde Christen Nielsen 19 aar
den femte Peder Nielsen 17 aar
den siette Michel Nielsen 14 aar
den syvende Kirsten Niels Daatter 12 aar gammel

Og var her ved forrætningen Overværende Enchemanden. Desligeste paa Børnenes Vegne Christen Christensen Hvads og Anders Christensen begge af bemelte Sennels bye. Og blev da Christen Jespersen og Poul Iensen .... ibidem anfortroed boens Midler og Effecter at Registrere og Vurdere, som forsvarligen kunde være Og er da forrættet som følger.

Udi Stuen
rd.
Mk
sk
1 fuure bord med Dito fod
 
1
4
1 Jern Kackelovn
7
2
 
1 Skamel til bordet
 
 
8
1 fuur skab med 2 Rommer
 
 
3
2 Hollandske Steenfade
 
 
6
1 steenl Kruus med tiinlåg
1
2
 
3 glas og en liden flaske
 
1
2
1 kaabber riv Iern
 
 
8
1 Stavkar
 
 
6
6 Leer Ditto
 
 
4
2 gl. bagstoele og 1 liden skammel
 
 
6
 
Udi dend lille Øster Stue
rd.
Mk
sk
2 Rocher
 
5
 
1 haspe træe og 1 garnvinde
 
1
 
5 steenfade
 
 
8
1 Dosiin træetallerkener
 
 
12
2 Kouser
 
 
4
1 Flødebøtte og 1 Kiærne med stav
 
 
12
2 bottelier
 
 
8
4 Horn og 6 træeskeer
 
 
9
2 Sæche og 1 Pose
 
4
 
3 gl. Sæcke
1
4
 
1 par ...
 
 
8
1 Klæder bøste
 
 
2
1 Seng, bestaaer af 2 Ulmer Dugs dyner, 1 vadmulds Hovedpude, 1 stribed Ditto, 1 blorgarns Lagen,
3
2
 
Paa en anden Seng 1 Stribea Dyne, 1 vaamulas Hovedpude, 1 hverkens vaar
1
4
 
1 treifiærrings Tønde
 
 
2
1 halv Ditto
 
 
2
 
Udi fremmerset
rd.
Mk
sk
.. fuure kar
 
4
 
1 Ditto
 
2
 
2 liden bærekar
 
 
12
2 gl. kar
 
 
12
2 standtønder
 
1
 
1 Sæde løb
 
 
6
2 Store løbe
 
 
8
2 gryn kuber
 
 
12
. smaa løbe
 
 
8
2 trouge
 
 
12
3 Solder
 
 
12
1 trefod
 
 
2
3 Spande
 
1
 
1 Kaaber Kiedel paa lo Kander . . .
 
 
 
1 par qværner i bing
 
3
 
1 træefod
 
2
 
1 ildklemme
 
 
8
fuhrfad .
 
 
 
 
I Gaarden
rd.
Mk
sk
1 Vogen med sin behørig haver og stenger og 4 beslagne hiuler
7
2
 
... med sin behørig (plov?
1
 
 
1 Harve
1
 
 
2 Jerngrebe
 
3
8
1 Spade
 
1
 
4 River
 
 
8
2 hoeleer med Draug . .
 
 
 
1 skiære kniv med kiste
 
3
 
1 Øxe, 1 Hammer, 1 ...bore, 1 Sav
 
2
8
2 Pleiler
 
 
6
1 kaste skoul
 
 
2
 
Creaturene
rd.
Mk
sk
1 Sort hest bledsed 6 aar
8
 
 
1 Sort Hoppe 14 aar
4
 
 
1 Sort hielmed koe 7 aar
 
4
 
1 Sort koe 5 aar
 
4
 
1 Sort broged gielmelched Ditto ...
 
2
4
1 Sort hielmed Stud Ungnød 2 aar .
 
 
4
1 Ditto
 
3
2
1 graae qvie aar gl.
 
1
2
..får m. lam rr 4 mk
 
2
4
4 faar og 1 veder a 2 mk 8 sk
2
8
 
 
Summa boens midler
72
0
13
 
Derpaa blev Enchemanden tilspurgt om hand vidste noget meere boen vedkommende som kunde være u-Registered og U-vurdered hvortil hand Svarede Nej, sig ey noget videre at kunde erindre undtagen den sl. Kones kiste og klæder hvilke hun /. Om de paa gunstigst maatte behage hosbond, udi sit yderste havde i Niels Iversens hustrue af Sennels og Lars Sørensens hustrue ibid begge deres paasyn, udbyttet iblandt sine børn; det den Sl. Kones' sidste ...
Husbonden gav bifald og de paa børnenes vegne overværende tillige med .samtyckede det.
( resten af skiftet, slutningen mangler i protokollen- medd. af landsarkivet.)