Jacob Nørgaard (Christensen Kronborg)
Født:
10/6 1815 på Vester Kjeldgård
Død:
1893
Gift:
6/11 1842
Ægtefælde:
Børn:
Marie Elisabeth Birgitte Nørgaard, f. 1843, 1914, gift med Hans Andreas Rudolf Andersen, de ejede Kjølbygård

Christen Jensen Nørgaard, f. 1846, gift med Sine Vestergaard, de ejede Vesløsgård.
Christian Kronborg Nørgaard, f. 1847, 1867

Mogens Brix Nørgaard, f. 18-1-1850, 12-2-1911, gift med Petrea Fredderikke Vestergård Kirstineberg, de ejede Ørbækgård, senere Skerpinggaard.

Mariane Nørgaard, f. 1852, 1927, gift med Mogens Brix Kronborg, f. 1842, 1927. De ejede Vester Kjeldgård

Ane Marie Laurette Nørgaard

Agate Everine Fogtmann Nørgaard, f. 1857, 1858 af skarlagensfeber.

Hans Bertram Fogtmann Nørgaard, f. 1859, 1936, gift med Anna Søndergaard Overgaard, de ejede Selbjerggård / Aggersborggård

Magrethe Chatrine Nørgaard

Lovise Fredderikke Nørgaard, f. 9. april 1865 i Aggersborg, 1940, gift med Anthon Gregers Pedersen, de ejede Vindum Overgård.

Forældre:
Christen Kronborg (Christensen), f. 1783, 1853,
1. gang gift 1812, med Elisabeth Birgitte Nørgaard, f. 1787, 1829
2. gang gift med Margrethe Cathrine Rasmusdatter, f. 1809


Blev købmand i Brovst i 1842. Efter i 10 år at have drevet handel her, købte han i marts 1853 Aggersborggård og 1870 Vesløsgård på Hannes.
Af stamtavle for Jacob Nørgaard til Aggersborggdrd efter C. Klitgaard: Stambog for efterkommere af Mogens Brix.
Brigs Jensen, født ca. 1650, død 1747, gift 1679 med Anne Christensdatter, f. ca. 1654, d. 1705. Boede i Vester Assels på Mors.
Christen Brixen, f. 1680, d. 1766, gift 1706 med Anne Jepsdatter, f. 1684, d. 1744. Boede først i Vester Assels, men flyttede mellem 1714 og 1719 til Hedegård i Ørding sogn, hvor han var fæster under Højris.
Mogens Christensen Brixen, f. 1707, d. 1766, gift 1741 med Karen Pedersdatter Lassen, f. ca. 1718, d. 1799. Ejer af Nørbjerggård i Gøttrup sogn, hvor han boede, til han i 1760 købte Bisgård i Skræm sogn.
Anne Marie Mogensdatter Brix, f. 1744, d. 1829, gift 1773 med Christen Christensen Kronborg, f. ca. 1738, d. 1793. Boede på Vester Kjeldgård i Kettrup sogn. Han drev betydelig stude - og hestehandel og rejste særlig til markederne i Holsten. Både han og hans hustru var dygtige og ansete folk; det fortælles, at hun bedre end de fleste forstod at få tjenestefolkene til at udrette noget og til at arbejde med lyst.
Christen Kronborg (Christensen), f. 1783, d. 1853, gift 1812 med Elisabeth Birgitte Nørgaard, f. 1787, d. 1829, datter af sognedegn Jacob Nørgaard i Kollerup. Ejer af Vester Kjeldgård.
Jacob Nørgaard (Christensen Kronborg), f. 1815, d. 1893, gift 1842 med Ane Cathrine Christensen af Brovst, f. 1822. Da hans bedstemoder, Anne Marie Brix, blev begravet, fik han en sølvmønt af værdi en mark, som den afdøde havde haft i sin lomme. Af onkelen Mogens Kjeldgaard på Slette fik han 1 rigsdaler, og med disse 7 mark begyndte den 14-årige dreng at handle, købte skind og andet og tjente lidt på det, så driftskapitalen voksede. Derefter handlede han med kreaturer og ejendomme, og 1842 blev han købmand i Brovst. Efter at han havde drevet handel her i 10 år, købte han 1852 Aggersborggård og 1870 Vesløsgård. Han skildres som en af de elskværdigste og mest sympatiske personligheder blandt egnens befolkning, en vidt bekendt og meget populær mand. Han beklædte flere kommunale hverv. Familien Hagensen på Mors og i Thy udtog af stamtavle ved Esther Aggebo, f. Jørgensen.

Jacob Nørgaards 70 års fødselsdag 10. juni 1885 på Aggersborggård.
I midten fra venstre: Laurette Hagensen, Petrea Nørgaard, Marie Andersen, Ane Cathrine, og Jacob Nørgaard, Marianne Kronborg, Sine (Vestergaard).
I bagerste række: Mogens Nørgaard, Hans Nørgaard, Mogens Kronborg, Martin Hagensen, Christen Jensen.
I forreste række: Anna Nørgaard, Louise (Nørgaard), Magrethe (Nørgaard).

Guldbryllupsbilledet til den 6. november 1892 med familierne, deres gårde og kirker.
Øverst i midten: Aggersborggård med Jacob og Ane Cathrine Nørgaard. Over dem sønnen Hans og hans hustru Anna Overgaard. - Nederst i midten: Datteren Mariane og Mogens Brix Kronborg med Vester Kjeldgård i baggrunden. De er omgivet af døtrene Mariane, Kathrine, Elisabeth, Gjertrud Ane og Margrethe samt forneden sønnerne Kristian, Frederik og Jacob. - Øverst til venstre, her uden gård: Mogens Nørgaard og Petrea med børnene Jacob, Kathrine, Martin, Anders og den spæde Johanne. - I midten til venstre: Louise og hendes mand Anthon Gregers Pedersen, Vindum Overgård, men den spæde datter Petra. - Nederst til venstre: Vesløsgård og nedenunder den Christen Jensen og Sine Vestergaard med deres tre sønner: Jacob, Carl og Søren. - Øverst til højre: Marie og Hans Rudolf Andersen med børnene Christian, Johanne (senere Kirk), Søren, Jacob og Valdemar. Nedenunder: Kjølbygård med kirken. - I midten til højre: Margrethe og Nis Hagensen med datteren Jacobe. Under dem parti fra Gl. Ullerupgård. - Nederst til højre: Laurette Hagensen og børnene Hans Peter, Jacob, Kathrine, Hedevig og Martin.