Karen Hesseldal
Født:
28/10-1714, Vigsø
Død:
14/7-1774, Ullerupgård
Ægtefælde:
1. gang gift med Jørgen Edwartsen
2. gang i 1749, da hun blev enke, gift med Laurs Pedersen Toft
Børn:
Peder Jørgensen (fader Jørgen Edwartsen)
Maren Christine Jørgensdatter (fader Jørgen Edwartsen)
Nicolai Toft (fader Laurs Pedersen Toft)
Forældre:
Niels Christian Baun Hesseldal / Maren Bertelsdatter

Arver Ullerupgård i 1773, da hendes mand dør.