Lars Andersen Hviid
Født:
?
Død:
?
Ægtefælde:
Hedevig Bagger
Børn:
 
Forældre:
 

Køber af fallitboet efter Morten Lælius Ullerupgård i 1740.
1750 sælger han den til Lars Toft, som atter samler Ullerupgård.

Efter salget af Ullerupgård købte han ca. 1750 herregården Jungetgård i Salling. Han var gift med Hedevig Bagger, der 1742 døde i barselsseng på Ullerupgård (Sennels Kirkebog).
Hun stammede fra herregården Risinge på fyn, og var datter af godsejer Poul Pedersen Bagger til Risinge og Pernille Købke, tidligere gift Pram, og hendes bror var den kendte landøkonom og etatsråd mv. Frederik Bagger til Juulskov. Hendes halvbror, provst til Hjardemål, Thomas Caisen Pram, var i øvrigt til stede ved hendes og barnets begravelse fra Sennels kirke, og han kaldes her for "Hr. Pram".
Commerceråd Lars Andersen Hviids videre skæbne kender jeg ikke.