Niels Esgesen Lange
Født:
1348
Død:
1381
Ægtefælde:
Sofie N.N. (26/8 1365)
Børn:
?
Forældre:
Esger Frost / datter af hr. Niels Jensen Pusel (19/1 1346)

Ejer af Ullerupgård i 1354. Betegnes som en gammel rig, adelig knark af slægten Lange.

Hr. Niels Esgesen (Lange)#^ (1348-81). Forældre: Esger Frost og datter af hr. Niels Jensen Pusel (19/1 1346). Søskende: Hr. Anders Frost, Sofie, Margrethe og N.N.(mor/hustru til hr. Bjørn Svendsen?) (DAA 1901, jvf. nedenf.). Ægtefælle: Sofie N.N. (26/8 1365). Skriver sig 14/9 1354 af Ullerup (Sennels sgn., Hillerslev hrd., Thy), som overtages af søstersøn Palle Kirt og dennes arvinger (Trap VI,2 s. 572). I samme sogn havde han 1 gård, 1 landbosæde + øde gods og i nabosogn 6 gårde i Fårtoft. Samme sted erhverver har 4/2 1365 1/3 af marken samt 1 gård i Skinnerup og 1 i Hillerslev. I Sjørring sogn i Thy havde han hovedgård Skårup og 1 gård i nabosogn Torsted (M&P nr. 185, 186, 3/9 1406). I Sundby (Stagstrup sogn), Thy havde kronen gods i 1231. Dette må faderen Esger Frost have været i besiddelse af, idet N.E. og hans søster Sofie ses at have besiddet gods her (2/2 1390, 15/5 1406). Endvidere besad han Amtoftegård (Arup sgn., Vr. Han herred) med ca. 10 gårde, som N.E. skal have skødet til Va., men, som han og hans arvinger siden besad "på nådes vegne" (20/2 1408, M&P nr. 224). I Lild sogn, ikke langt derfra, fik han 27/6 1363 tilskødet gods af en fætter. Uregård (Tistrup sgn., Ø. Horne hrd.) må hans arving, hr. Bjørn Svendsen af Blekinge (jvf. 2/7 1400) efter at have vundet den i retssag med en Esger Thomsen (Lange) afstå til Marg. (23/8 1406, M&P nr. 176, 178). Rettighederne hertil må være arv efter N.E. Endvidere havde han gods i Allestrup (Sdr. Hald hrd.) og Gjerrild (Djurs Nr. hrd.), som han solgte til hr. Stig Andersen (3/5 1361). 1376 (19/2) køber han Lars Jensen Yksendals gods overalt i Danmark. 11/3 1377 lejer han fru Cecilies gods i Vendsyssel og i Thy. På Sjælland afstår han 14/9 1354 4 bol, 4 øre, 2 ørtug jord i (daværende) Ars hered til Va. (vel svarende til ca. 14 gårde o. 1500). Dette gods får han 16/8 1376 tilbage af Marg. Yderligere gods i Ars herred samt på Sejerø går i arv til omtalte hr. Bjørn Svendsen (2/7 1400). Derudover mageskifter han ca. 12 bol i Hammer og Bårse hrd. til Va. mod gods i Han herred og i Vendsyssel (DD III,4 nr. 508, jvf. nr. 505). På Fyn afstår N.E. i 1376 en andel af godset Tange til marsk hr. Evert Moltke (nr. 147). Dennes enke, søster til hr. Niels Jensens (Rosenkrantz) kone (jvf. ovenf.), skødede 1403 Tange med tilliggende (og hr. Niels Esgesens skøde) til Marg. (ÆA I s. 33). Men alligevel lykkes det tilsyneladende Rosenkrantz'erne at fastholde Tange74. N.E.'s svoger Bo Høg afstår 25/5 1367 borgen Ørum i Thy med gods i Ørum samt yderligere 15 gårde til Va. på grund af gæld. Dette var fru Sofie Esgesdatters (Lange) arvegods (jvf. 3/6 1367, afståelsen bekræftes 23/3 1406 (M&P nr. 155)). N.E. var garant for Va. 8/2 1360 og dermed næppe deltager i det andet oprør. Besegler desuden for Va. 21/4 1361. Han besegler Landefreden 24/5 1360 og løftet om at overholde landets retsorden 1/7 1377. 16/8 1376 medlover for kong Oluf. 1368 (15/9) får han som grev Claus af Holstens råd overladt alt sin fætter Tord Jacobsens (af Rørdal) gods i Jylland. N.E. arves af sine søskendes børn. 1406 og 1408 må hans søster Margrethes børn med Niels Kirt til Næsholm (nuv. Lindenborg) (jvf. 21/9 1367) og hans brordatter Marine Andersdatter og hendes arvinger afstå 2 hovedgårde og ca. 20 gårde samt en mølle og noget øde gods til Marg. (M&P nr. 185, 186, 3/9 1406, 20/2 1408, M&P nr. 224, 15/5 1406). Endvidere afstås ovennævnte Ure gård. Noget af dette gods var blevet pantsat eller solgt til N.E.'s fætter Gunner Jakobsens (Lange) arvinger Niels Myg og Peder Mortensen (begge Galskyt) (jvf. også 2/2 1390). Næppe alt N.E.'s gods afstås til kronen, idet nævnte hr. Bjørn Svendsen synes at slippe med afståelsen af Ure gård, og vi kender ingen afståelser fra søsteren Sofies børn med Bo Høg, måske var det tilstrækkeligt, at de havde afstået Ørum (jvf. ovenf.)?