Poul Marcussen
Født:
?
Død:
?
Ægtefælde:
?
Børn:
?
Forældre:
 

Poul Marcussen køber Ullerupgård i 1862. Han frasælger en stor del af Bøndergodset, og 1811 bliver gården solgt til Jens Wad