Christian Mortensen Lælius
Født:
1620
Død:
19/11 1699
Ægtefælde:
Børn:
Forældre:
Morten Lælius /

Borgmester i Thisted

Brøderne Hans Axel Pors og Claus Herluf Pors kom til at skylde Enevol Berregaard 893 rigsdaler, han gjorde indlæg i Gården, og Kronen tog resten, for ubetalte afgifter og Skatter.
Enevol Berregaard og Christian Mortensen Lælius købte Kronens part for 4800 rigsdaler, at det var en god forretning viste sig da de senere solgte halvparten for 6508 rigsdaler. Disse to mænd delte i 1694 Ullerupgård mellem sig. Det er første gang Ullerupgård bliver delt.
Enevol Berregaard bygger Nørre Ullerupgård og Christian Mortensen Lælius beholder Gammel Ullerupgård.
Ved hans død overtager enken gården.