Karen Krabbe Glob
også benævnt som
Karen Globsdatter Krabbe (af Østergård)
til Nissum, Skovsgård og Voergård
Født:
1509
Død:
25/4 1586
Ægtefælde:
Børn:
Forældre:
Glob Krabbe / Ingerd Skram

Da Niels Skeel dør i 1561, overtager hans enke Karen Krabbe Glob styringen af Godset, der da regnes for Thylands største Gård, og desuden havde et tilligende Bøndergods på 500 td. Hartkorn, desuden ejede hun Ullerup på Mors, og Hillerslev Gods. Det er i deres tid, at Gården vokser sig større, og sognepræsten i Sennels sogn klager i sin indberetning i 1555, at det går ud over embedet, at ti gårde i sognet, der før svarede tiende til præsten, nu var blevet lagt under Ullerupgård, der ikke svarede nogen afgift.
1586 dør Karen Krabbe, og hendes dattere den kendte Ingeborg Skeel til Woergård i Vendsyssel, arver den, hun var kendt for sin hårhed, men desuden en meget dygtig kvinde, der byggede den nuværende Woergård, hun var gift med Otto Branner, og efter hendes død 1604 deles Godset. Ullerupgård tilfalder Hans Akselsen Arenfeldt