Niels Skeel (Skeel Niels Hansen)
Født:
1490 Nygaard, Vester Nebel, Vejle
Død:
8/6-1561
Gift:
1542
Ægtefælde:
Børn:
Forældre:
Hans Skeel / Ellen Løvenbalk

Står som ejer af Ullerupgård i 1526. Han ejer flere gårde, blandt andet Thisted Bisgård.
I dette år nævnes Thomas Thomsen (Sehested) i forbindelse med Ullerup, som han dog kun havde i Forlening af Niels Skeel til Nygaard.
Da Niels Skeel dør i 1561, ejer han Nygård, Vinderslevgård, Ullerupgård, Merringgård, Nipgård, Skovsgård, Momtoftegård (Momtoft) og Thistedgård (Thisted Bisgård), hvorefter hans enke Karen Krabbe Glob styrer derefter Godset, der da regnes for Thylands største Gård.