Anne Arenfeldt

Født:
1625
Død:
1677 (hensat 25/8 1677 i Sennels kirke)
Ægtefælde:
Børn:
Claus Herluf Pors
Hans Axel Pors
Anne Cathrine Birgitte Pors
Forældre:

Ifølge Trap Danmark, solgte Karen Dyre 1668 Ullerupgård til sin datter Anne Arenfeldt, hvis mand Claus Pors allerede 1650 havde fået pant i den. Claus Pors var død 1660, 43 år gammel på Ullerupgård.
Anne Arenfeldt nævnes mange gange i Tingbogen, oftest drejede sagerne sig om gæld, hendes bønder skyldte, synsforretninger og lignende. Det fremgår 1670 at inspektør Chr. Henrik Petersen har gården i forpagtning, i hvilket anledning, der holdes syn på Ullerupgård og det indbo, der skulle blive i gården medens inspektøren havde forpagtningen. 1675 nævnes hendes børn i forbindelse med en sag om ødegårde i Østerild.

1675 forbyder hun i retten alle at lade svin, ringede såvel som uringede at komme på Ullerupgårds jord og på jorden til de ødegårde, der hører under Ullerupgård.

1/7 1679 har Claus Herluf Pors Hvide ladet stævne Hans Axel Pors og sine søstre og fremlægger en obligation, udstedt af deres mor Anne Arenfeldt til Laurits Jensen i Thisted 13/9 1678, som Claus Herluf Pors havde indfriet, samt en fortegnelse over, hvad han havde givet ud, siden hans mor blev syg i København og døde. Han blev kaldt over til hende 23/6 1677. Hendes lig (hensat 25/8 1677, Sennels kirke) blev ført hjem, og da var der ikke noget på gården til lys og føde. Da var hans mormor og hans søstre der. Der måtte købes madvarer til dem og folkene og kornet stod uhøstet og ubjerget. Han måtte betale alt eg sin mors begravelse m.m. i alt 560 rdl. 3 mk. 5 sk. Han fremlagde ligeledes en kommissionsdom, udstedt 1675, ml. Anne Arenfeldt på den ene side og hendes børn på den anden, om at de skal have indvisning i Ullerupgård med gods for deres arvelodder.
Dom: Børnene skal ved gode mand gøres fornøjelse for deres arv i Ullerupgård og godset.